Being in the present moment

Nếu muốn biết being in the present moment là gì thì thử quan sát con mèo lúc nó đang liếm lông! Sẽ thấy lúc đó giống như không có chuyện gì khác là quan trọng đối với con mèo ngoài cái mớ lông của nó hết! Nó liếm rất kĩ, từng chút từng chút một và không vội vã, có khi gần nửa tiếng đồng hồ!

Có khi nào mỗi chúng ta dành nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày để chăm sóc thân tâm của mình thiệt tỉ mỉ, chăm chút và tận tình như cách con mèo liếm bộ lông của nó mỗi ngày?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s