March 23, 2009

ấm ức – dẫu xét cho cùng thì cũng là “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi bề” …

và muốn khóc – lần đầu tiên sau 13 tháng …

không phải vì cái câu nói đó (cái gì đó về disappointment đối với người Việt, cụ thể là cách approach vấn đề và cách làm việc, rồi cách gì gì nữa đó … tuy bị chen ngang giữa chừng nên chưa kịp nghe hết và chưa kịp hỏi lại cho rõ, nhưng cũng hiểu sơ sơ nó có ý nghĩa gì)

không phải vì too much sh.. things are going around (well, we are paid to clean the sh.. anyway!)

đơn giản chỉ vì cảm thấy exhausted after all the efforts – without success!!!

lúc bước ra khỏi cái chỗ đó, đã rất muốn mỉm cười – như là chẳng có chuyện gì xảy ra – nhưng chẳng thể cười nổi. nhưng rồi trong lúc lầm lũi đi bộ để tìm xe về nhà, lại cảm thấy khó chịu dùm cho người khác về cái bộ mặt thảm hại của mình – tự hỏi dùm người ta rằng does it mean a disagreement/ objection!!!???

đã cố nhắc lại câu hỏi của G, rằng “so what?”

đã cố nhắc lại lời nhắn của V, rằng “if something can’t kill you, it makes you stronger”

vậy mà vẫn thấy nặng nề lắm!!!

nhân tiện, ngày hôm nay phải note lại bao nhiêu lần cái date. chỉ trừ 1 lần đầu hơi khựng lại 1 tẹo, còn lại thì ổn!!!

Advertisements

2 thoughts on “March 23, 2009

  1. Ci g tới đỉnh điểm rồi cũng đi xuống hết h, lợi dụng lc đ đi chơi nha chị. Cố ln cố ln!

  2. Ci g tới đỉnh điểm rồi cũng đi xuống hết h, lợi dụng lc đ đi chơi nha chị. Cố ln cố ln!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s