September 01, 2008

i am home …

safe and sound …

chỉ mỗi tội mệt lả người …

tối nay vì cái máy mà phải chạy tuốt ra ngoài phú lâm, tay ga tay thắng mà mắt cứ chực sụp xuống …

may mà cuối cùng cũng về được tới nhà …

sound and safe …

Advertisements

2 thoughts on “September 01, 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s