May 31, 2008

là một ngày thứ 6 “đã” nhất trong những ngày thứ 6 …

worked hard (and hopefully smart)

got a big dinner with favourite food …

then a relaxing coffee

back home, staying up really late …

chit-chating, surfing, bitching, watching, reading

tự nhiên thấy người nhẹ bâng …

(không như một đêm nào đó … chợt thảng thốt nghe yêu thương lại về … giật mình tỉnh dậy … chỉ là một giấc mơ)

tôi là ai mà yêu quá đời này (-tr.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s